10 důvodů, proč třídit odpad

Existuje hned několik důvodů, proč třídit odpad. Správné třídění má totiž význam nejen ekologický, ale také ekonomický. Mezi nejdůležitější argumenty, proč třídit odpad, bezesporu patří:

  1. zákonná povinnost (§ 12 zákona č. 185/2001 Sb.),
  2. zlepšení životního prostředí,
  3. šetření přírodních zdrojů surovin a energie,
  4. snížení zdravotního rizika expozicí nebezpečných látek,
  5. opětovné použití odpadových materiálů,
  6. zmenšení množství odpadů na skládkách,
  7. šetření lesů a zlepšení čerstvého vzduchu,
  8. finanční úspora za odvoz odpadu,
  9. podpora recyklované výroby,
  10. občanská zodpovědnost.

Zde jsou základní zásady toho, co NEPATŘÍ do směsného komunálního odpadu:

1.Plasty: Plastové lahve, kelímky, obaly, sáčky a fólie se třídí samostatně do nádob určených pro plasty.

2.Papír a karton: Papír, noviny, časopisy, krabice od potravin a další kartonový odpad se třídí do nádob na papír a karton.

3.Sklo: Skleněné láhve a sklenice se třídí podle barvy skla (bílé, hnědé, zelené) do odpovídajících kontejnerů na sklo.

4.Biologicky rozložitelný odpad: Zbytky potravin, zahrádkářský odpad a podobné materiály se umísťují do kompostovací nádoby nebo kompostovacího hromady.

5.Elektronický odpad (e-odpad): Staré elektronické zařízení, baterie a další elektronické komponenty se odevzdávají na sběrných místech pro e-odpad.

Například na adrese: Smetanova 4588/91, Jablonec nad Nisou

6.Nebezpečný odpad: Chemikálie, barvy, léky a další nebezpečné látky by měly být odevzdány na sběrných místech pro nebezpečný odpad.

7.Textil: Staré oblečení, látka a textilní materiály se třídí do nádob určených pro textil.

8.Nápojové kartony: Kartony od mléka, džusu a dalších nápojů se třídí do kontejnerů pro nápojové kartony.

Zajímavé odkazy :

Město Jablonec nad Nisou - Jablonečané loni vytřídili 4848 tun odpadu

Město Jablonec nad Nisou - kam odpad odevzdat

Město Jablonec nad Nisou - druhy odpadu

Město Liberec - leták k třídění odpadu

Město Liberec - lividace odpadů - FCC Liberec

Naučte se třídit odpad !

phonecrossmenu