Informace k třídění odpadu

10 důvodů, proč třídit odpad

Existuje hned několik důvodů, proč třídit odpad. Správné třídění má totiž význam nejen ekologický, ale také ekonomický. Mezi nejdůležitější argumenty, proč třídit odpad, bezesporu patří:

  1. zákonná povinnost (§ 12 zákona č. 185/2001 Sb.),
  2. zlepšení životního prostředí,
  3. šetření přírodních zdrojů surovin a energie,
  4. snížení zdravotního rizika expozicí nebezpečných látek,
  5. opětovné použití odpadových materiálů,
  6. zmenšení množství odpadů na skládkách,
  7. šetření lesů a zlepšení čerstvého vzduchu,
  8. finanční úspora za odvoz odpadu,
  9. podpora recyklované výroby,
  10. občanská zodpovědnost.

Zde jsou základní zásady toho, co NEPATŘÍ do směsného komunálního odpadu:

1.Plasty: Plastové lahve, kelímky, obaly, sáčky a fólie se třídí samostatně do nádob určených pro plasty.

2.Papír a karton: Papír, noviny, časopisy, krabice od potravin a další kartonový odpad se třídí do nádob na papír a karton.

3.Sklo: Skleněné láhve a sklenice se třídí podle barvy skla (bílé, hnědé, zelené) do odpovídajících kontejnerů na sklo.

4.Biologicky rozložitelný odpad: Zbytky potravin, zahrádkářský odpad a podobné materiály se umísťují do kompostovací nádoby nebo kompostovacího hromady.

5.Elektronický odpad (e-odpad): Staré elektronické zařízení, baterie a další elektronické komponenty se odevzdávají na sběrných místech pro e-odpad.

Například na adrese: Smetanova 4588/91, Jablonec nad Nisou

6.Nebezpečný odpad: Chemikálie, barvy, léky a další nebezpečné látky by měly být odevzdány na sběrných místech pro nebezpečný odpad.

7.Textil: Staré oblečení, látka a textilní materiály se třídí do nádob určených pro textil.

8.Nápojové kartony: Kartony od mléka, džusu a dalších nápojů se třídí do kontejnerů pro nápojové kartony.

Zajímavé odkazy :

Město Jablonec nad Nisou - Jablonečané loni vytřídili 4848 tun odpadu

Město Jablonec nad Nisou - kam odpad odevzdat

Město Jablonec nad Nisou - druhy odpadu

Město Liberec - leták k třídění odpadu

Město Liberec - lividace odpadů - FCC Liberec

Naučte se třídit odpad !

Další aktuality

phonecrossmenu