Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že v období od 21.12.2022 do 30.12.2022 bude kancelář z důvodu dovolené uzavřena.

V případě havarijních stavů vody, plynu, elektra a kanalizace jsem Vám k dispozici na telefonním čísle +420 725 800 624.

Děkuji Vám za pochopení.

S úctou Jiří a Veronika Kerhartovi.

 

Nabízíme Vám k dlouhodobému pronájmu bytovou jednotku 2+kk o velikosti 95,5 m2 nacházející se ve 2.N.P. objektu Jungmannova 8, Jablonec nad Nisou. Objekt se nachází v centru města. Bytová jednotka je určena na úpravu ze strany nájemce.  Výše nájemného bude ponížena o 50% a rozpočítána na délku období podle proinvestované oboustranně odsouhlasené částky. Zálohy na energie a služby jsou hrazeny v plné výši.

Pro více informací nás kontaktujte :

telefon : 725 800 624

e-mail : info@metaservices.cz

 

 

Nabízíme Vám do dlouhodobého pronájmu bytovou jednotku o velikosti 1+kk o celkové výměře 50,5 m2 ve 2.N.P. objektu Nádražní 1120, Turnov. Byt se nachází v pochozí vzdálenosti od MŠ, ZŠ, vlakového a autobusového nádraží, nedaleko centra města. Hledáme slušné nájemníky, nejlépe pár nebo jednu osobu. Vytápění elektrokotlem s ohřevem TUV.

Měsíční nájemné 8.000,- Kč + zálohy na služby 1.000,- pro jednotlivce, převod odběru elektrické energie na nájemníka. Vratná kauce 16.000,-.  Provize RK 8.000,- Kč

Příspěvek na elektřinu, plyn a příspěvek na teplo pro vytápění a ohřev vody (úsporný energetický tarif) pro rok 2022 a 2023

Příspěvek pro rok 2022

Domácnosti získají příspěvek na elektřinu v celkové výši 2000 – 3500 Kč již v zálohách od října do prosince 2022, a to automaticky prostřednictvím svého dodavatele elektřiny pro své odběrné místo. Nejsou-li stanoveny zálohové platby, pak se příspěvek přizná až ve vyúčtování. Jedná se o první část příspěvku bez ohledu na způsob a zdroj vytápění a ohřev vody. Výše příspěvku je stanovena podle distribuční sazby ke dni 23.8.2022 pro odběrné místo:

Distribuční sazba Výše jednorázového příspěvku
D01d, D02d, D25d 3 500 Kč
D26d, D35d, D45d, D56d, D57d 2 000 Kč

Kromě příspěvku bude dále odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje energie, který t.č. činí 599 Kč/MWh vč. DPH, a to za období říjen 2022 – prosinec 2023.

Příspěvek pro rok 2023

Druhá část příspěvku je poskytnuta v roce 2023, kde se již bude podpora více zaměřovat na druh a zdroj vytápění a ohřev vody.

  1. Příspěvek na elektřinu pro jednotlivé domácnosti (individuální smlouva přímo s dodavatelem). Výše příspěvku je stanovena podle distribuční sazby ke dni 21.12.2022 pro odběrné místo:
Distribuční sazba Výše jednorázového příspěvku
D01d 400 Kč
D02d 800 Kč
D25d 1 500 Kč
D26d, D35d, D45d, D56d, D57d 2 000 Kč

Příspěvek bude poskytnut v záloze v únoru 2023 (případně zálohách, a nejsou-li, pak až ve vyúčtování). Kromě příspěvku bude rovněž odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje energie, který t.č. činí 599 Kč/MWh vč. DPH.

  1. Příspěvek na plyn pro jednotlivé domácnosti (byty, RD s individuální smlouvou přímo s dodavatelem/distributorem)
Plánovaná spotřeba Výše jednorázového příspěvku
0 – 1,89 MWh 200 Kč
1,89 – 7,56 MWh 1 700 Kč
7,56 – 15 MWh 3 700 Kč
15 – 25 MWh 6 200 Kč
25 - 45 MWh 7 800 Kč

Příspěvek bude poskytnut opět v záloze v únoru 2023.

  1. Příspěvek na teplo a ohřev teplé vody pro bytové domy (únor 2/2023) 

Zde je typické, že smlouva na dodávky je uzavřena pro celý bytový dům, případně skupinu RD z důvodu centrálního (dálkového či lokálního) vytápění. Zpravidla tedy půjde o bytová družstva, společenství vlastníků či pronajímatelů (vlastníků) budov s byty.

  1.   A) Centrální vytápění a ohřev vody z lokálního zdroje v domě (plynová kotelna, elektrický kotel či jiné zařízení)

Příspěvek činí 6000 Kč/byt určený k bydlení, nikoliv k podnikání. Zákazník, tedy typicky družstvo či SVJ bude muset o příspěvek požádat, respektive do 30. listopadu 2022 předat informaci o počtu bytů distributorovi (nikoliv obchodníkovi, se kterým má uzavřenou smlouvu o dodávce!) elektřiny nebo plynu. Příspěvek pak poskytne obchodník družstvu, SVJ, pronajímateli (vlastníkovi domu) do nejbližší zálohy (únor 2023), nejsou-li stanoveny, pak do vyúčtování.

Družstvo/SVJ, jakož poskytovatel služeb, pak tento příspěvek vyúčtuje svým příjemcům (domácnostem) v rámci ročního vyúčtování s tím, že příspěvek zde bude uveden jako mimořádná záloha na služby. Příspěvek lze zohlednit již ve stanovených zálohách příjemcům služeb.

  1.   B) Centrální DÁLKOVÉ vytápění a ohřev vody

Družstvo, SVJ nebo vlastník budovy bude muset o příspěvek požádat, respektive do 30. listopadu 2022 předat informaci o počtu bytů svému dodavateli tepla! Dodavatel zohlední příspěvek do nejbližší zálohy (únor 2023) nebo do vyúčtování.

Příspěvek činí 4500 Kč/byt určený k bydlení, nikoliv k podnikání.

Družstvo/SVJ, jakož poskytovatel služeb, pak tento příspěvek vyúčtuje svým příjemcům (domácnostem) v rámci ročního vyúčtování s tím, že příspěvek zde bude uveden jako mimořádná záloha na služby. Příspěvek lze zohlednit již ve stanovených zálohách příjemcům služeb.

Způsob podání "žádosti"

Zákazník v domě s byty předá údaje o počtu bytů prostřednictvím elektronického systému pro předávání požadovaných údajů provozovaného provozovatelem distribuční soustavy, pokud provozovatel distribuční soustavy takový elektronický systém provozuje a současně o předání údajů touto formou uveřejní informaci na jeho internetových stránkách. Pokud provozovatel distribuční soustavy neprovozuje elektronický systém pro předání požadovaných údajů, předává zákazník v domě s byty údaje prostřednictvím datové schránky provozovatele distribuční soustavy nebo na elektronický kontakt, který pro účel předávání údajů provozovatel distribuční soustavy zřídí a uveřejní na jeho internetových stránkách, jinak v listinné podobě doručené provozovateli distribuční soustavy na adresu jeho sídla nebo adresu pro doručování uveřejněnou na jeho internetových stránkách. V případě předávání údajů na elektronický kontakt provozovatele distribuční soustavy musí být datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo obsahovat elektronický dokument, který zachycuje věrný a čitelný obraz listiny opatřené vlastnoručním podpisem. K údajům předaným jiným způsobem se nepřihlíží.

zdroj: Energetická podpora (energiezamene.cz), nařízení vlády č. nařízení vlády č. 232/2022 Sb., č. 262/2022 Sb., č. 263/2022 Sb. vč. příloh

Vážení klienti, v odkazech níže se dočtete podrobnosti o zdražování dodávky tepla a teplé vody.

Průvodní dopis k Oznámení o navýšení cen od 1.9.2022

Oznámení o navýšení cen od 1.9.2022

Cenový výměr 2022 - od 1.9.2022

 

Nabízíme Vám východní stěnu objektu Jungmannova 685/8 v Jablonci nad Nisou pro umístění Vaší reklamy.

Cena - dohodou.

Odkaz adresy nemovitosti : https://goo.gl/maps/6KwHzRcopWwvDXqU9

Nabízíme Vám k pronájmu komerční prostory nacházející se v centru města, vhodné pro kanceláře, sklady, e-shop v ulici Jungmannova 8 v Jablonci nad Nisou.

Cena nájmu za m2 bez energií : 90 - 110 Kč/m2.

Odkaz adresy nemovitosti : https://goo.gl/maps/6KwHzRcopWwvDXqU9

 

Vážení vlastníci.

V odkazech níže naleznete potřebné informace o nové vyhlášce města Jablonec nad Nisou o likvidaci a účtování komunálního odpadu pro rok 2022.

Informační leták

https://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/odpady-pro-obcany/novy-system-poplatku-za-odpad/

 

Vážení zákazníci,

vstup do naší nové kanceláře najdete hlavním vstupem do objektu z ulice Korejská 1207/31, v Jablonci nad Nisou. U dveří po levé straně naleznete zvonek označený nápisem META-services s.r.o..

V případě potřeby jsme k dispozici na telefonních číslech:

 

 

 

S přáním krásných zimních dnů Veronika a Jiří Kerhartovi.

phonecrossmenu