10 důvodů, proč třídit odpad

Existuje hned několik důvodů, proč třídit odpad. Správné třídění má totiž význam nejen ekologický, ale také ekonomický. Mezi nejdůležitější argumenty, proč třídit odpad, bezesporu patří:

 1. zákonná povinnost (§ 12 zákona č. 185/2001 Sb.),
 2. zlepšení životního prostředí,
 3. šetření přírodních zdrojů surovin a energie,
 4. snížení zdravotního rizika expozicí nebezpečných látek,
 5. opětovné použití odpadových materiálů,
 6. zmenšení množství odpadů na skládkách,
 7. šetření lesů a zlepšení čerstvého vzduchu,
 8. finanční úspora za odvoz odpadu,
 9. podpora recyklované výroby,
 10. občanská zodpovědnost.

Zde jsou základní zásady toho, co NEPATŘÍ do směsného komunálního odpadu:

1.Plasty: Plastové lahve, kelímky, obaly, sáčky a fólie se třídí samostatně do nádob určených pro plasty.

2.Papír a karton: Papír, noviny, časopisy, krabice od potravin a další kartonový odpad se třídí do nádob na papír a karton.

3.Sklo: Skleněné láhve a sklenice se třídí podle barvy skla (bílé, hnědé, zelené) do odpovídajících kontejnerů na sklo.

4.Biologicky rozložitelný odpad: Zbytky potravin, zahrádkářský odpad a podobné materiály se umísťují do kompostovací nádoby nebo kompostovacího hromady.

5.Elektronický odpad (e-odpad): Staré elektronické zařízení, baterie a další elektronické komponenty se odevzdávají na sběrných místech pro e-odpad.

Například na adrese: Smetanova 4588/91, Jablonec nad Nisou

6.Nebezpečný odpad: Chemikálie, barvy, léky a další nebezpečné látky by měly být odevzdány na sběrných místech pro nebezpečný odpad.

7.Textil: Staré oblečení, látka a textilní materiály se třídí do nádob určených pro textil.

8.Nápojové kartony: Kartony od mléka, džusu a dalších nápojů se třídí do kontejnerů pro nápojové kartony.

Zajímavé odkazy :

Město Jablonec nad Nisou - Jablonečané loni vytřídili 4848 tun odpadu

Město Jablonec nad Nisou - kam odpad odevzdat

Město Jablonec nad Nisou - druhy odpadu

Město Liberec - leták k třídění odpadu

Město Liberec - lividace odpadů - FCC Liberec

Naučte se třídit odpad !

Únik plynu představuje vážné nebezpečí pro lidi a majetek. Je důležité umět rozpoznat příznaky úniku plynu a vědět, jak se v takové situaci správně zachovat.

Při úniku plynu je nutné řídit se bezpečnostními postupy a provést následující opatření:

 1. Zachovat klid a zabránit jakémukoli zdroji zapálení, jako jsou otevřené plameny, jiskry, elektrická zařízení a hořlavé materiály.
 2. Neprovádět žádné činnosti, které by mohly vyvolat jiskru, včetně zapnutí nebo vypnutí elektrických přístrojů a světel.
 3. Okamžitě zajistit dostatečné větrání prostoru otevřením oken a dveří. To umožní odvětrání plynu a snížení jeho koncentrace na bezpečnou úroveň. V případě znalosti umístění a přístupu k hlavnímu plynovému ventilu je vhodné jej uzavřít.
 4. V blízkosti místa úniku plynu se nedotýkat mobilních telefonů ani jiných elektronických zařízení, která by mohla vyvolat jiskru.
 5. Bezodkladně opustit postižený prostor, pokud se v něm cítíte nepohodlně nebo pokud existuje podezření na významný únik plynu. Je nutné se vyvarovat otevřeného ohně a činností, které by mohly vyvolat jiskru, jak uvnitř budovy, tak v jejím okolí.
 6. Po dosažení bezpečné vzdálenosti od místa úniku plynu, kontaktovat místní hasičskou jednotku, správce nemovitosti, nebo plynárenskou společnost a okamžitě je informovat o situaci. Je důležité poslouchat a dodržovat pokyny odborníků. Bez povolení odborného personálu se nedoporučuje se vrátit do ohrožené oblasti.

V případě úniku plynu je klíčové dodržovat bezpečnostní postupy a kontaktovat odborné instituce, které mají potřebné znalosti a prostředky k řešení této situace.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám oznámit, že v období od 21.12.2022 do 30.12.2022 bude kancelář z důvodu dovolené uzavřena.

V případě havarijních stavů vody, plynu, elektra a kanalizace jsem Vám k dispozici na telefonním čísle +420 725 800 624.

Děkuji Vám za pochopení.

S úctou Jiří a Veronika Kerhartovi.

 

Nabízíme Vám k dlouhodobému pronájmu bytovou jednotku 2+kk o velikosti 95,5 m2 nacházející se ve 2.N.P. objektu Jungmannova 8, Jablonec nad Nisou. Objekt se nachází v centru města. Bytová jednotka je určena na úpravu ze strany nájemce.  Výše nájemného bude ponížena o 50% a rozpočítána na délku období podle proinvestované oboustranně odsouhlasené částky. Zálohy na energie a služby jsou hrazeny v plné výši.

Pro více informací nás kontaktujte :

telefon : 725 800 624

e-mail : info@metaservices.cz

 

 

Nabízíme Vám do dlouhodobého pronájmu bytovou jednotku o velikosti 1+kk o celkové výměře 50,5 m2 ve 2.N.P. objektu Nádražní 1120, Turnov. Byt se nachází v pochozí vzdálenosti od MŠ, ZŠ, vlakového a autobusového nádraží, nedaleko centra města. Hledáme slušné nájemníky, nejlépe pár nebo jednu osobu. Vytápění elektrokotlem s ohřevem TUV.

Měsíční nájemné 8.000,- Kč + zálohy na služby 1.000,- pro jednotlivce, převod odběru elektrické energie na nájemníka. Vratná kauce 16.000,-.  Provize RK 8.000,- Kč

Příspěvek na elektřinu, plyn a příspěvek na teplo pro vytápění a ohřev vody (úsporný energetický tarif) pro rok 2022 a 2023

Příspěvek pro rok 2022

Domácnosti získají příspěvek na elektřinu v celkové výši 2000 – 3500 Kč již v zálohách od října do prosince 2022, a to automaticky prostřednictvím svého dodavatele elektřiny pro své odběrné místo. Nejsou-li stanoveny zálohové platby, pak se příspěvek přizná až ve vyúčtování. Jedná se o první část příspěvku bez ohledu na způsob a zdroj vytápění a ohřev vody. Výše příspěvku je stanovena podle distribuční sazby ke dni 23.8.2022 pro odběrné místo:

Distribuční sazba Výše jednorázového příspěvku
D01d, D02d, D25d 3 500 Kč
D26d, D35d, D45d, D56d, D57d 2 000 Kč

Kromě příspěvku bude dále odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje energie, který t.č. činí 599 Kč/MWh vč. DPH, a to za období říjen 2022 – prosinec 2023.

Příspěvek pro rok 2023

Druhá část příspěvku je poskytnuta v roce 2023, kde se již bude podpora více zaměřovat na druh a zdroj vytápění a ohřev vody.

 1. Příspěvek na elektřinu pro jednotlivé domácnosti (individuální smlouva přímo s dodavatelem). Výše příspěvku je stanovena podle distribuční sazby ke dni 21.12.2022 pro odběrné místo:
Distribuční sazba Výše jednorázového příspěvku
D01d 400 Kč
D02d 800 Kč
D25d 1 500 Kč
D26d, D35d, D45d, D56d, D57d 2 000 Kč

Příspěvek bude poskytnut v záloze v únoru 2023 (případně zálohách, a nejsou-li, pak až ve vyúčtování). Kromě příspěvku bude rovněž odpuštěn poplatek za obnovitelné zdroje energie, který t.č. činí 599 Kč/MWh vč. DPH.

 1. Příspěvek na plyn pro jednotlivé domácnosti (byty, RD s individuální smlouvou přímo s dodavatelem/distributorem)
Plánovaná spotřeba Výše jednorázového příspěvku
0 – 1,89 MWh 200 Kč
1,89 – 7,56 MWh 1 700 Kč
7,56 – 15 MWh 3 700 Kč
15 – 25 MWh 6 200 Kč
25 - 45 MWh 7 800 Kč

Příspěvek bude poskytnut opět v záloze v únoru 2023.

 1. Příspěvek na teplo a ohřev teplé vody pro bytové domy (únor 2/2023) 

Zde je typické, že smlouva na dodávky je uzavřena pro celý bytový dům, případně skupinu RD z důvodu centrálního (dálkového či lokálního) vytápění. Zpravidla tedy půjde o bytová družstva, společenství vlastníků či pronajímatelů (vlastníků) budov s byty.

 1.   A) Centrální vytápění a ohřev vody z lokálního zdroje v domě (plynová kotelna, elektrický kotel či jiné zařízení)

Příspěvek činí 6000 Kč/byt určený k bydlení, nikoliv k podnikání. Zákazník, tedy typicky družstvo či SVJ bude muset o příspěvek požádat, respektive do 30. listopadu 2022 předat informaci o počtu bytů distributorovi (nikoliv obchodníkovi, se kterým má uzavřenou smlouvu o dodávce!) elektřiny nebo plynu. Příspěvek pak poskytne obchodník družstvu, SVJ, pronajímateli (vlastníkovi domu) do nejbližší zálohy (únor 2023), nejsou-li stanoveny, pak do vyúčtování.

Družstvo/SVJ, jakož poskytovatel služeb, pak tento příspěvek vyúčtuje svým příjemcům (domácnostem) v rámci ročního vyúčtování s tím, že příspěvek zde bude uveden jako mimořádná záloha na služby. Příspěvek lze zohlednit již ve stanovených zálohách příjemcům služeb.

 1.   B) Centrální DÁLKOVÉ vytápění a ohřev vody

Družstvo, SVJ nebo vlastník budovy bude muset o příspěvek požádat, respektive do 30. listopadu 2022 předat informaci o počtu bytů svému dodavateli tepla! Dodavatel zohlední příspěvek do nejbližší zálohy (únor 2023) nebo do vyúčtování.

Příspěvek činí 4500 Kč/byt určený k bydlení, nikoliv k podnikání.

Družstvo/SVJ, jakož poskytovatel služeb, pak tento příspěvek vyúčtuje svým příjemcům (domácnostem) v rámci ročního vyúčtování s tím, že příspěvek zde bude uveden jako mimořádná záloha na služby. Příspěvek lze zohlednit již ve stanovených zálohách příjemcům služeb.

Způsob podání "žádosti"

Zákazník v domě s byty předá údaje o počtu bytů prostřednictvím elektronického systému pro předávání požadovaných údajů provozovaného provozovatelem distribuční soustavy, pokud provozovatel distribuční soustavy takový elektronický systém provozuje a současně o předání údajů touto formou uveřejní informaci na jeho internetových stránkách. Pokud provozovatel distribuční soustavy neprovozuje elektronický systém pro předání požadovaných údajů, předává zákazník v domě s byty údaje prostřednictvím datové schránky provozovatele distribuční soustavy nebo na elektronický kontakt, který pro účel předávání údajů provozovatel distribuční soustavy zřídí a uveřejní na jeho internetových stránkách, jinak v listinné podobě doručené provozovateli distribuční soustavy na adresu jeho sídla nebo adresu pro doručování uveřejněnou na jeho internetových stránkách. V případě předávání údajů na elektronický kontakt provozovatele distribuční soustavy musí být datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem nebo obsahovat elektronický dokument, který zachycuje věrný a čitelný obraz listiny opatřené vlastnoručním podpisem. K údajům předaným jiným způsobem se nepřihlíží.

zdroj: Energetická podpora (energiezamene.cz), nařízení vlády č. nařízení vlády č. 232/2022 Sb., č. 262/2022 Sb., č. 263/2022 Sb. vč. příloh

Vážení klienti, v odkazech níže se dočtete podrobnosti o zdražování dodávky tepla a teplé vody.

Průvodní dopis k Oznámení o navýšení cen od 1.9.2022

Oznámení o navýšení cen od 1.9.2022

Cenový výměr 2022 - od 1.9.2022

 

Nabízíme Vám východní stěnu objektu Jungmannova 685/8 v Jablonci nad Nisou pro umístění Vaší reklamy.

Cena - dohodou.

Odkaz adresy nemovitosti : https://goo.gl/maps/6KwHzRcopWwvDXqU9

Nabízíme Vám k pronájmu komerční prostory nacházející se v centru města, vhodné pro kanceláře, sklady, e-shop v ulici Jungmannova 8 v Jablonci nad Nisou.

Cena nájmu za m2 bez energií : 90 - 110 Kč/m2.

Odkaz adresy nemovitosti : https://goo.gl/maps/6KwHzRcopWwvDXqU9

 

Vážení vlastníci.

V odkazech níže naleznete potřebné informace o nové vyhlášce města Jablonec nad Nisou o likvidaci a účtování komunálního odpadu pro rok 2022.

Informační leták

https://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/odpady-pro-obcany/novy-system-poplatku-za-odpad/

 

phonecrossmenu